Logi Bolt USB Receiver

210.000 

Yêu cầu hệ thống

  • Có sẵn cổng USB Loại A
  • Windows 10,11 trở lên
  • macOS 10.14 trở lên

Bảo hành 1 năm