Chuột Logitech Pebble M350

462.000 

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8, 10, 11 trở lên
  • macOS 10.15 trở lên
  • ChromeOS, Được chứng nhận hoạt động với Chromebook
  • Linux Kernel 2.6+

Bảo hành 1 năm

Kết nối: USB NANO, Bluetooth

Màu: Đen, Trắng, Hồng